Tentoonstellingen gehouden in Dordrecht.

Solotentoonstellingen:

1913 -i     12 – 17 april 1913, Dordts Museum: Werken van Jan Toorop uit de verzameling van Hidde Nijland                          >6

1914-1k  28 maart – 16 april 1914, TeekengenootschapPictura’ : Werken van Jan Toorop (met verzen van Miek Janssen) 74

Overige:

1904-k    6 juli 1904, Pictura: Verzameling Hidde Nijland ( voornamelijk van Gogh)                                                    5

1914-k    15 dec – 17 jan 1915, Pictura 1774 – 1914: Werken door Eere- en werkende leden                                    4

1916-g     14 – 28 mei 1916, Tekengenootschap Pictura: Moderne Schilderijen                                                                         >1

1920-k    14 nov – 5 dec 1920, Pictura: Lithografie in Holland tot op heden                                                                  6

1920-k    19 december 1920 – 16 januari 1921, Pictura: Werken van leden                                                                   1

1921-k    4 december 1921 t/m 1 januari 1922, Pictura: Werken door leden en ereleden                                         3

1922-i      13 juni 1922, Liefdadigheidsloterij tbv de St. Vincentius Vereniging = Prijzen: Madonna tek, Apostelkop

1923-nvt  15 mei 1923, Pictura: tentoonstelling Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse Kunst                                                   -

1924-k    okt 1924,Tekengenootschap Pictura: 150-jarig bestaan van Pictura                                                             2

1954-k    17 juli - 31 augustus 1954, Dordrechts Museum: “Nederlandse stillevens uit vier eeuwen" ,.              1

1955-k    16 juli – 31 augustus 1955, Dordrechts Museum: “Bomen, bloemen en planten"                                              1

1957-k    13 juli - 1 september 1957, Dordrechts Museum: 'Mens en Muziek" , Nederlandse meesters uit vijf eeuwen.       8

1972*-c   28 jan - 5 maart  1972, Dordrechts Museum : Schilderijen Jan Toorop, Charley Toorop en Edgar Fernhout               22

1982-c     12 december 1982 – 31 januari 1983,Dordrechts Museum:”Krabbels & kapitale Tekeningen& kapitale Tekeningen”          4

 

1913 Dordrecht, 12 – 17 april -Dordts Museum
Werken van Jan Toorop uit de verzameling Hidde Nijland
art NRC uit 1913 ( 30 tal werken  van Hidde Nijland)

01     Portret van President Steijn

02     Alcoholisme

03     Voor de Werkstaking

04     Nachthuis

05     Anarchisme

06     Het den menschen ontzinkende geloof

09     De Zee ) een kleinere doek’

10     De Zaaier

11     Strandstukje van Domburg ) fris en karakteristiek’

Etc

l

1914 Dordrecht, 28 maart – 16 april 1914 - 

TeekengenootschapPictura

Solotentoonstelling van Werken van Jan Toorop

 

01     Mgr. Callier, Bisschop van Haarlem (1-1906

02     Portret Hugo Verriest (73 jaar) 2e-1913

03     H. Paulus, predikend op de Aeropaag 1911

04     Brugge Adoratie of de Goddelijke gang-1914

05     Portret Prof. Dr. Heinrich Schrörs-1908

06     O grave, where is thy victory?-1892

07     Dr. Mr. Charles Raaymakers S.J. -1910

08     Christus Eucharisticus -1909

09     Het den menschen ontzinkende geloof-1891/94

10     Meditatie van de Kruisdraging-1911

11     Christus en Johannes aan het laatste Heilig Avondmaal-1912<

12     Morgen-1914<

13     Liefde is het gaan van mensch tot God-onb

14     Christus en de discipelen in den storm -1913

15?   De Zee (Z-W wind met regen) -1899

16     Johannes op Pathmos -1913

17     Christushoofd voor Het Laatste Heilig Avondmaal-1913

18     (In) Het dal der Rozen -1913/06

19     De Heilige Heldensteen /Franciscus van Assisi-1913

20     Zeilende schuit in zee-1903/05

21     Ecce Homo-1913

22     Hetaire, La Dame de la Mer-1889-90

23     Heilige Maagd van Lourdes-1912

24     Portret Ex. President M.T. Steyn -1905

25?   De Rijn bij Leiden-1914<

26     Zee bij Zoutelande = Duinen en zee te Zoutelande, -1907

27     Voor de werkstaking-1887/89

28     Zeilende visschersschuiten bij Veere-1907

29     Laan in herfst Laat October laan bij Domburg-1908

30     De dichteres Miek Janssen-1913

31     Boschvijver bij Domburg-1908

32     Appelplukkers -1905

33     Alcoholisme  -1888/89

34     De Drie vrouwen-1909

35     De Heilige Familie-1913

36     Veere-1913

37     Portret Pater Borromeus de Greeve, O.F.M.-1912/13

38     Kersttriptiek (repro) -1908

39     'In de Nes' (Nachtleven)--1889

40     De H. Aloysius een belofte van zuiverheid afleggend? schets voor een in goud uit te voeren tableau St. Bavo              -1906

41     Portret Arthur van Schendel-1912

42     De Kruisdragende Moeder/ tekening voor de drankbestrijding-1913

43     Lustrum te leiden-1890

44     Liefde-1913

45     Teekeningen in een lijst

46     Maria Boodschap

47     Schelpenvisschers

48     Zes foto’s. naar keramiek. Tableaux door Toorop bewerkt ( H. Aloysius-kapel Haarlem)–1906

49     Tek. en ontwerpen: glasschildering en mozaiek –1912/13

50     Portret van Mevr. Annie Toorop - Hall (1911- Nijmegen)

51     Ankerdragers /Drie vissers dragen een anker -1891

52     Portret van Mgr. Dr. Alph. Ariens-1907

53     Middenstuk van een vaandel H.Maagd. Ontwerp voor vaandel Mariavereniging Nijmegen-1910/12

54     Opladen visscherstonnen ( Visser een vat aan boord brengend)-1890

55     Moeder en kind in de duinen-onb

57     Anarchisme -1894

58     Mansportret-?onb >1880?

59     Twee schetsen(?)

60     Zelfportret van de Schilder ?

61     Kruis-1913

62?   Ankerzetten -2- 1889

63     Stijn Streuvels. IngoijghemVue de Ingoyghem –1913

64     In ’t Arthal (Aardappeloogst in Dernau?) –boot – < 1897

65?   Twee ontwerpen “ Rozenkrans “ (-gebed?)-voor 1909

67?   Heilige Joannes > Johannes de Doper? -1909

68     Portret Tilly Kolff (- Driesser)-1913

71?   De wonderbare Visvangst? -1921

72     Reproductie naar Steen

73     Hidde Nijland on Walcheren/ Portret met gezicht op Vlissingen

74     Brugge-1914

 

1904 Dordrecht, 6 juli 1904 – van Gogh tentoonstelling

Verzameling Hidde Nijland

82     Studenten maskerade (Ahn)

1914- 1915 Dordrecht, 15 dec 1914 tot 18 jan 1915:

Tekengenootschap Pictura 1774 – 1914

Werken door ere- en werkende leden.

1      De dolende

2      ‘t heilige Schreed

3      La Belgique Sangliante

4      La Belgique Sangliante

1916 Dordrecht, 14 tot 28 mei 1916  - Moderne Schilderijen

uit krantenartikel  NRC overgenomen:

 

1920 Dordrecht, 14 nov – 5 dec 1920, Pictura:

Lithografie in Holland tot op heden

146   Politieke prent /1895

147   De Zaaier

148   Meisjeskopje

149   Omslagtekening / 1901

150   Affiche pandorra

151   De Mijnwerker

1920-1921 Dordrecht, 19 dec 1920 – 16 januari 1921,

Tekengenootschap Pictura: Werken door leden.

1. portret van cellist Pablo Casals

1921 Dordrecht Liefdadigheids Loterij

1924 Dordrecht, 9 - 30 november  - Tekengenootschap Pictura,

150-jarig bestaan Pictura

uit krantenartikel NRC dd. 18 dec overgenomen

5.     Portretstudie Dr. Domela Nieuwenhuis

6.     Portret van ’s meesters kleindochter tjeAnnietje

1954 Dordrecht, 17 juli – 31 augustus 1954
 Dordrechts Museum
             

93 Stilleven met gedekte tafel (doek, afm. 375 x 510 mm)

     ( Stilleven met bokkingen)

 

1955 Dordrecht, 16 juli – 31 aug 1955

”Boom, bloem en plant” ,

Nederlandse meesters uit vijf  eeuwen

145 Twee Boomstammen 32x33 cm verz Bremmer)

 

1957 Dordrecht, 13 juli – 1 sept 1957 -  Dordts Museum

“Mens en Muziek’

084 Pablo Casals –1904

130 Charley toorop,vioolspelendonb, afm. 573 x 420 mm

131 het Duo – 1903

132 Dirk Schafer aan de vleugel – 1905

133 Orgelklanken – 1889

134 De Joodsche zanger – 1923

135 Harpspeler – 1924

136 Gerard Hekking - 1908         8

 

1971-1972
Leiden, 26 november 1971

Dordrecht, 22 februari 1972 -

Groningen, 11 maart 1972 -

Tentoonstelling  “De Drie generaties”

01     Annie Hall in Lissadell,Kenle/ Woman in White-1885

02     Interieur met drie vrouwen/ The Brussels Family -1885

03     De Theems bij Londen Bridge -1885

04     Na de werkstaking (Morgen ... )-1886/87

05     Rotsen aan de kust van Wight /Mere calme (Deconshire)-

06     Bloembollenvelden bij Oegstgeest (Novembermiddag)-

07     Alcoholisme -1888/89

08     Oude eiken in Surrey -1889

09     De Vloed > La maree haute -1891

10     Vrouw van de zee, Hetaire -1889-90

11     Vertrek van een bomschuit (olieverf) -1900

12     Landschap met vaart (Vaart >) -1889

13     Les Rodeurs. (De Zwervers) -1889-92

14     De Jonge Generatie -1892

15     De Sphinx -1892/97

16     De Zee (Z-W wind met regen) -1899

17     De Dorpelwachters der zee -1901

18     Portret Pablo Casals - 29dec1904

19     Portret van Lucie van Dam van Isselt/ Liseuse -1905

20     Biddende Zeeuwse Boer >Zeeuwse Boer iGebed -1907

21     De grijze Zeeuwse maaier -1909/10

22     Portret Prof. Dr. Heinrich Schrors -1911

 

1982 12 dec 1982 – 31 jan 1983,Dordrechts Museum: ”Krabbels & kapitale Tekeningen”

535   Portret M.L.H.van Rees-de Genestet – 1905

536   Gezicht op Veere – 1915

537   Portret M.A.S. van der Elst -1921 (afm. 330 x 265 mm)

537   Portret M.A.S. van der Elst -1925 (afm. 240 x 220 mm)