Tentoonstelling in Rotterdam (70 tentoonstellingen)

 

Tentoonstellingen in de Kunstzalen Oldenzeel Leuvehaven:

1891         Solo > 1891-01-05:                     Permanente tentoonstelling, > 1e Eenmans tentoonstelling

                                                                Met Broek en Waterland, Ophalen van Bomen, Lijnhalen, Mystiek Bosch, Tekening in Was, etc        4

1898         Solo > januari 1898:                    Schilderijen en Tekeningen van Jan Toorop                                                                         28

1898         juni 1898:                                   Schilderijen, Aquarellen en Tekeningen door Havermans, Is.Israëls,Karsen, J.Toorop, Verster, Voerman            8

1902         Solo > februari (Glashaven 20) :   Tekeningen en Studiën van J.Th.Toorop                                                                             35

 

Tentoonstelling in Kunstzaal Reckers Zuidblaak 18

1906         Solo > 11-mrt - 3 april                 Solo tentoonstelling van Jan Toorop                                                                                   93

 

Tentoonstellingen in de Academie voor Beeldende Kunsten en technische wetenschappen:

1891         mei                                           3e jaarlijkse tentoonstelling                                                                                               2

1918         27 april – 27 mei                         Tentoonstelling Kunstnijverheid en volkskunst                                                                     1

1922-i        december:                                 Kersttentoonstelling (Kunstenaars der gedachte) ,uit particulier Rotterdams bezit                     4?

 

Tentoonstellingen in de Rotterdamse Kunstkring:

1893         19 maart – 10 april                      1e Schilderijententoonstelling                                                                                            3

1895         september                                 September tentoonstelling Schilderijen en tekeningen                                                           2

1896         29 maar t–19 april                       Schilderijen, enz werkende Leden.                                                                                     11

1896         september                                 Eerste Keuzetentoonstelling van Hollandse Aquarellen                                                          3

1900         Datum onbekend:                       Schilderijen, Tekeningen, enz.                                                                                           2

1901         Solo > 1 april                             Schilderijen en tekeningen van J.Toorop                                                                             50

1903         september                                 keuzetentoonstelling ter herinnering aan 10-jr bestaan 1893-1903                                           1

1907         16-maart – 14 april                      Keuze tentoonstelling van Nederlandse Portretkunst der laatste vijftig jaren                             5

1908         12-juli – 2 augustus                     Hedendaagse Hollandse Kunst                                                                                         1

1909         15 juli                                        Hollandse Steendrukken toebehorend aan Rijks Prentenk                                                     1

1910         17 december – 15 januari 1911     Het dier in de beeldende kunst van Hollandse meesters ( na 1840)                                        1

1911         16december – 14 jan 1912:          Aquarellen van Nederlandse levende Meesters                                                                    3

1913         26 januari – 23 februari                Tentoonstelling van Kinderportretten van nederlandse levende meesters                                 4

1913         15 september – 5 oktober            Moderne schilderijen,aquarellen, beeldhouwwerken en kunstvoorwerpen                                 4

1918-i        10 november                              Tentoonstelling met werken van (jubelarissen) Havermans en Toorop: Portretkunst                  5

1928         Solo > 13 mei – 3 juni                 Solo-tentoonstelling van Werken van Jan Toorop                                                                 52

1928-i        november                                  Tentoonstelling van een kleine maar uitgelezen verzameling Affiches                                      >2

 

Tentoonstellingen in de Kunstzalenvan Unger & van Mens:

1912-7k     15-november – 15 december:       Solotentoonstelling van Werken door Jan toorop                                                                  84

1913-k       11 mei – 8 juni:                           Tentoonstelling van werken van Joan Collette met twee getekende portreten van Toorop          -

1922-g       april, (in de achterzaal):                19e eeuwse schilderkunst van o.a. Jan Toorop                                                                    -

1923-i        8 april - ? :                                 Meesterwerken der Franse en Hollandse schilderkunst                                                        >3

1923-i       september– oktober                  Jubileum tentoonstelling                                                                                              >2

1925-g       oktober:                                     Hollandse en Franse Kunst

1927-i        3 oktober:                                  Franse en Nederlandse Kunst                                                                                           >3

1928-i        april: ?                                       Franse en Nederlandse meesters                                                                                      2

1928-i        november:                                 Franse en Nederlandse meesters                                                                                      >4

1933-g       8 – 29 jan:                                 Werken van, Lucie van Dam van Isselt, en  grafiek  van Bauer, Dupont, Toorop e.a.               -

1933-k       23 april – 31 december:               Moderne schilderijen: Voorjaarstentoonstelling                                                                     1

1933-g       24 september – 22 oktober:          Verzameling schilderijen door Nederlandse en Franse meesters 1183 – 1933                           1

1938-g       20 maart tot 24 april:                   Franse en Nederlandse meesters                                                                                      -

 

Tentoonstellingen in het museum Boymans (- van Beuningen):

1905         januari                                       Graphische werkn van J. Th. Toorop

1906         maart                                        Tenekingen van Jan Toorop en gravures van P. Dupont

1914-i        december:                                 Tentoonstelling van Moderne tekeningen                                                                            4

1921-i        23 december:                             Kersttentoonstelling                                                                                                         1

1922-g       december:                                 Kersttentoonstelling met grafisch werk van Jan Toorop                                                        -

1924-g       december:                                 Kersttentoonstelling met werk van Jan Toorop                                                                    -

1925-k       1925                                         Beknopte catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken Museum Boymans                         2

1925-k       22 december– 18 januari 1926:     Kersttentoonstelling                                                                                                         -

1926-g       21 december– januari 1927:          Kersttentoonstelling                                                                                                         -

1927-c       23 december – 16 januari 1928:    Kersttentoonstelling                                                                                                         1

1930-c       24 december –19 januari 1931:     Kersttentoonstelling 1930-1931                                                                                         3

1932-c       23 december–17 januari 1933:      Kersttentoonstelling 1932-1933                                                                                         1

1933-c       1 – 23 april 1933:                        Tentoonstelling van 115 Stillevens 1480 – 1933                                                                   1

1936-1c     23 december– 25 januari 1937:     ‘De Divisionisten van Georges Seurat tot Jan Toorop                                                         12

1937-k       1937                                         Beknopte catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken Museum Boymans                         1

1939-c       23 december– 29 januari 1940:     Kersttentoonstelling van schilderijen, beeldhouwwerken en tekeningen (Stilleven)                     1

1940-c       1 december – januari 1941:          Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen van de verzameling W.Palte (Begrafenis)            1

1941-k       december– februari 1942:             Kersttentoonstelling Verzameling H.Nijgh ( geen Toorop)                                                       -

                                                                Tent (prentenkabinet) Nederlandse grafiek van Nederlandse kunstenaars 1870-1940                9

1942-1c     23 december– 1 februari 1943:      Kersttentoonstelling van oude en moderne schilderijen uit particuliere verzamelingen                3

1943         ???????????                              Kersttentoonstelling Prentenkabinet met aanwinsten o.a. Etsen van Toorop                            ?

1975*-10c november – januari 1977:             Les Symbolisme en Europe (Brussel, Baden-Baden, Parijs en Rotterdam)                               6

2004-i        20 maart – 20 juni:                      Jan Toorop en de Maasbruggen                                                                                        1

 

Tentoonstellingen in de Kunsthal:

1995*-c     16 december–11 februari 1996:     Brussel kunstenaarskolonie. Nederlandse schilders 1850-1890                                              6

1996*-c     28 september – 8 december:        " Meesters van het Licht" – Luministische schilderkunst in Nederland en Duitsland                  7

2003-i        31 mei – 31 augustus:                 - "De blijvende verlokking"                                                                                                2

 

Tentoonstellingen in Huize van Hasselt:

1917-g       2 oktober:                                  Start van een serie tentoonstellingen “De Branding” met werken van moderne kunstenaars       -

1932-g       maart:                                       Tentoonstelling van werken door  Jan Toorop, Ninaber, Richters e.a.                                     -

 

Diverse tentoonstellingen:

1894-g       plaats en datum onbekend                                                               tentoonstelling  met o.a. Cakontala                               >1

1919-i        september 1919, Kunsthandel van Zanten:                                         Tentoonstelling van enige belangrijke werken                  1

1920-g       27 december– 6 januari 1921, Vol  kshuis Tuindorp,                             “Het Kind”,  werken van eerste meesters: Toorop e.a.      -

1923-2k     20 dec 1923–15 jan 1924,Kunsthandel Everts (Schiedamse Singel 35) : Werken van Jan Toorop en Charley Toorop                     15

1925-g       maart 1925, Ons Huis:                                                                    Zeeuwse Week met werk van Toorop                            -

1942-i        juli 1919, Kunsthandel van Zanten:                                                                                                                                    Zomertentoonstelling          1

1942-g       vanaf 1 november 1942,Kunsthander “De Protector”:                           Expositie van nieuwe aanwinsten?                                -

1942-g       24 december 1942 – januari 1943, Schoolgebouw Hillevliet 90:              5e tentoonstelling Dienst Kulturele Zaken                        ?