Overzicht tentoonstellingen te Amsterdam

In Amsterdam zijn ruim 100 tentoonstellingen gehouden ( 105 )

1885-k 18 okt – 13 dec 1885, Arti et Amicitiae: Kunstwerken van levende meesters 1

1889-7g 25 mei- 23 juni, Panoramagebouw,het Plantage – Jan Toorop organiseert tentoonstelling van de Societe “Les XX” ?

1892-1k juni – juli, “Arti et Amicitiae”, ‘Hedendaagsche Ned Kunst’ tgv de Lustrum-feesten der Amsterdamsche Universiteit 4

1893-2k febr 1893, Arti et Amicitia: Nederlandsche Etsclub"" 3

1895-k nov - dec 1895, Gemeentelijk Museum, 8e Tentoonstelling "Nederlandsche Etsclub" 12

1904-k febr-maart, Solotentoonstelling in Galerie Buffa & Zonen. Schilderijen en aquarellen van Jan Toorop 85

1904-1k 12 - 30 april, Kunsthandel van Wisselingh: Schilderijen, Aquarellen en Tekeningen "J Akkeringa en J.Toorop " 34

1905-k 16 sept – 16 okt 1905, Stedelijk Museum : “Architectura et Amicitia” :Bouw, Beeldhouwen en Schilderkunst 1

1905-g Keuzetentoonstelling >??? -

1907-g 13 mei 1907, Rudolf Elion & Co: werken van Jan Toorop met Beeldhouwwerk van Mendes da Costa -

1907-k Zomer, Solotentoonstellingb in Algemene Kunst- en Nijverheidshandel “Sierkunst Galerie” Werken van Jan Toorop 83

1908-k 3 mei- 15 juni, Stedelijk Museum - 18e jaarlijkse St.Lucas-tentoonstelling (werk van na 1900 met name uit Zeeland) 17

1909-k 17-jan – 7 febr 1909, Maatschappij “Arti et Amicitia” studies in olieverf schilderijen (divisionistisch werk) 11

1909-1k febr -maart, Solotentoonstelling in Larensche Kunsthandel : Tentoonstelling Jan Toorop 136

1911-k 6 okt - 5 nov, Stedelijk Museum : “Moderne Kunst kring” - Internationale tentoonstelling van moderne kunst.

(De eerste tentoonstelling van de “Moderne Kunst kring”) 9

1912-g tm 15 mei 1912, Kunstzaal Fa. Langenhuysen/ Isographièn van Meurs -

1912-k 6 okt - 5 nov, Stedelijk Museum : “Moderne Kunstkring” - Peinture, Sculpture, Dessin, Gravure 12

1912-k 12 dec – 12 jan 1913, Stedelijk Museum: Eerste tent. Werken der leden van de Ver. Tot bevordering Grafische kunst 7

1913-k 7 nov - 8 dec 1913, Stedelijk Museum : “Moderne Kunstkring” - Peinture, Sculpture, Dessin, Gravure 1

1913-g okt 1913, Kunsthandel Citroen Schilderijen en tekeningen -

1915-k 7 – 28 febr 1915, Stedelijk Museum: Algemene nationale Tentoonstelling tbv Nederlandse Steuncomite 3

1915-1k 17 apr- 17 mei 1915 : Solotentoonstelling Theo Neuhuys in gebouw de Roos 66

1915-k 26 sept – 30 nov 1916, Keizersgracht 756 : “Moderne Kunstkring” - Schilderijen, Tekeningen en Beeldhouwwerken

op de 1e tentoonstelling in het Gebouw van de MKK - “Vincent van Gogh - Werken van Genoten” 3

1915-k nov - dec 1915, Stedelijk Museum : 12e Lustrum van het genootschap “Architectura et Amicitia” : “Architectuur en verwante Kunst “ 1

1915-k 3 dec 1915, Moderne Kunstkring: Werken van Inzenders en genoten (onder meer Jan Toorop) 4

1915-k 14 nov, ’t Binnenhuis: Voor het Russische Rode kruis: Russische, Franse en Nederlandse Moderne kunst 2

1916-k mei – juni 1916, De Onafhankelijken 9

1916-c 9 okt - 1916, Panorama: Tentoonstelling N.V.Kunsthandel “Ester Surrey” en “De Protector” 1

1917-g ?? 5 mei 1917, Stedelijk Museum, Hollandse Kunstenaarskring -

1917-i Rijksmuseum-Drucker aanbouw: Nieuwe moderne schilderijen 3

1917-g Stedelijk Museum: Kunst in de Reclame

1917-g nov 1917, Kunsthandel Fa. Heystee-Smit: tentoonstelling tbv Hulp aan onbehuisden -

1918-i Stedelijk Museum: St.Lucastentoonstelling –Nieuwe aanwinsten >6

1919-k 19 jan – 16 febr 1919, Stedelijk Museum: Werken der leden Ver. Tot bevordering Grafische kunst 20

1919-1c febr 1919, Solotentoonstelling door Kunstzaal Kleykamp in de zalen van Mij “Arti et Amicitia”:

Eere-tententoonstelling Toorop 100

1919-k 16 sept 1919, Vlg Mak, Amsterdam,: Vlg van moderne schilderijen, etc uit de nalatenschap van de heer Ahn 53

1920-k 15 - 16 juni 1920, Veiling bij Mak Gebouw ARNHEM – v/h Gebouw “de Roos” : Oude en Moderne Schilderijen 1

1920-k okt 1920, Stedelijk Museum :Nederlandse Kunstkopersbond- 1e tentoonstelling 4

1920-g 3 december 1920, Moderne kunstkring: -

1922-i 16 – 23 januari 1922, Stedelijk Museum: Magelhaes-tentoonstelling ( ook in Den Haag gehouden) 1

1922-g febr 1922, Kunsthandel Th. Vlas: Werken van o.m. Toorop -

1922-g 18 febr 1922, Kunstnijverheidshuis: Religieuse en Profane Kunst -

1922-k 14 mei – 11 juni 1922 , Stedelijk Museum: tentoonstelling van werken der leden ( ver tot bevordering der grafische kunst) 4

1922-i tot 15 okt, Eisenloeffel’s Kunsthandel, Tentoostelling met o.a. Toorop 1

1923-k 1 - 2 mei 1923, Veiling bij Mak Gebouw ARNHEM – v/h Gebouw “de Roos” : Oude Schilderijen en Antiquiteiten 1

1923-k 3-sep-1923, Stedelijk Museum Jubileum tentoonstelling 5

1923-g sept 1923, Frans buffa en Zonen; Jubileum tentoonstelling -

1923-g sept 1923, Modelwoning Architect J.C. le Cointre -

1924-1c 13 jan –verlengd tot 15 maart 1924, Solotentoonstelling in Gebouw voor Beeldende Kunst – Vondelstraat 80 : Toorop

tentoonstelling 123

zie ook artikel in Nieuw Nederland, No.6 – 8 februari 1924 (106 -108)

1924-k 11 okt – 9 nov 1924, Stedelijk Museum : Portretten van Kunstenaars ( Ver tot het vormen van eene openbare verzameling 6

1924-k 4 november 1924, Vlg bij Mak – dans la grande salle des ventes : Collectie Anthonie Nolet Nijmegen 24

1925-k 27oktober 1928, Vlg bij Mak – dans la grande salle des ventes : Tableaux et Aquarelles modernes 28

1925-i sept 1925,Frans Buffa en Zonen,:Tentoonstelling 1

1925-g nov 1925, Kunsthandel D.G. Santee Langweer: Schilderijen en aquarellen

1926- febr- maart 1926, Stedelijk Museum: Kunst aan het Volk – Nederlandse kunsten in de laatste 50 jaar

1926-g 2 dec 1926, Stedelijk museum: Tentoonstelling St. Lucas -

1926-k 21dec 1926, Veiling bij Mak : L’Oeuvres de Jan Toorop 53

1927-k 17 - 18 mei 1927,Veiling bij Mak –dans la grande salle des ventes: Tableaux et Aquarelles modernes, Eaux-tortes, 9

1927-i zomer 1927, Kunstzalen Kleykamp: Zomertentoonstelling >3

1927-i 5 – 13 november 1927, Paleis voor de Volksvlijt: M.A.C.T.A. = de Missie- Actie- Congres- Tentoonstelling 1

1927-k 30 nov – 31 dec 1927, tent van werken door oud-leerlingen der Rijksacademie van Beeldende kunsten 5

1928-i Jan Toorop exposeert 25 tekeningen (krantenartikel eind 1927 / of de tentoonstelling is geweest is niet zeker ) 25

1928-k 15 mei 1928 , Veiling Nalatenschap bij Mak : Oeuvres par Jan Toorop 226

1928-k 30 okt 1928, Vlg bij Mak – dans la grande salle des ventes : Tableaux et Aquarelles modernes 8

1929-k 7 mei 1929, Vlg bij Mak – dans la grande salle des ventes: Tableaux et Aquarelles modernes, Eaux-tortes, etc

(Succession Mme Annie Toorop-Hall – La Haye (15)) 17

1929-k 13 okt 1929, “Arti et Amicitiiae”: “Nederlandse portretkunst der 19e eeuw”

1930-g 8 nov – 8 dec 1930,Stedelijk Museum: Socialistische Kunst -

1930-g 11 nov – 30 1930, Stedelijk museum: Tentoonstelling tgv 50 jarig bestaan St. Lucas - Tentoonstelling van schilderijen,

tekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken, -

1931-k 14 febr – 14 maart 1931, Kunsthandel Huinck & Scherjon: “Nederlandsche Schilderkunst” 2

1931-i 7 maart 1931, Solotentoonstelling in Schelfhout Kunstzaal Doelenstraat 3: Schetsen en tekeningen uit particulier bezit 27

1933-k 18 febr - 19 maart 1933, Kunsthandel J.Goudstikker : "Het Stilleven" 2

1934-k 24 nov - 16 dec 1934, Stedelijk Museum - 60 jarig bestaan van de Vereeniging tot het vormen

van eene openbare verzameling van Hedendaagsche kunst : “Tentoonsteling van aquarellen” 1

1935-k 6 – 28 april 1935, Stedelijk Museum : “Nederlandse Kring van Beeldhouwers” 1

1935-k 30 april 1935, Vlg bij Menno Hertzberger, Keizersgracht 610 : Tekeningen en houtsneden Jan Toorop ,

Verzameling Biesterbosch te Apeldoorn 105

1935-k 14 sept - 13 okt 1935, Stedelijk Museum : "40 jaar Monumentale Kunst" 8

1936-k 7 tot 27 maart 1936, Stedelijk Museum: tentoonstelling van werken der leden ( ver tot bevordering der grafische kunst) 4

1936-g maart 1936, Huinck en Scherjon: Bloemstukken en stillevens -

1938-k mei 1938, Stedelijk Museum: Muziektentoonstelling t.g.v. 50 jarig bestaan “Het Concertgebouw” 1

1938-g 20 april 1938, Kunstzalen “Arti et Amicitiiae”:: De Nederlandse Schilderkunst in het boek -

1939-k 27 mei - 15 juli 1939, Kunsthandel Huinck & Scherjon N.V. : Nederlandsche en Fransche Kunst 1

1939-k aug – sept 1939, Maatschappij Arti et Amicitiae: “Eeuwfeest tentoonstelling” 2

1939-i augustus 1939, Paviljoen van het Rijksmuseum: Moderne Nederlandse grafiek 6

1939-g 23 decr 1939 – 31 jan 1940 , Kunsthandel Huinck en Scherjon: Tentoonstelling van werken van o.a. Toorop -

1939-g 16 dec 1940, Stedelijk Museum: Internationale Affiche-tentoonstelling -

1940 -2k mei 1940, Stedelijk Museum: Jubileumtentoonstelling St. Lucas 2

1941*-1c 4 okt – 2 nov 1941, Stedelijk Museum : Werken van Jan Toorop 190

1942-k 14 maart – 12 april, Stedelijk Museum: 150 schilderijen, aquarellen, enz uit de verzameling van H. Nijgh 2+1

1944-g aug 1944, Rijksprentenkabinet: Tentoonstelling van (door schenking of aankoop) 300 verworven aanwinsten -

1949-k tot 1 nov 1949, Kunsthandel Huinck& Scherjon NV : "Nederlandsche en Fransche Kunst" 1

1952-g ???????, Kunsthandel Huinck& Scherjon NV: Tentoonstelling van Aquarellen en Tekeningen -

1963-i 9 juli – 23 sept 1963, Stedelijk Museum: 150 jaar Nederlandse Kunst’ – t.g.v. de Nationale Herdenking 1813-1963 5

1963-1k 2 dec 1963 – 2 februari 1964, Rijksmuseum: ‘drie perioden uit 150 jaar – t.g.v. de nat. herdenking 1813-1963 2

1969-1c 8 febr - 13 april 1969, Solotentoonstelling in Rijksprentencabinet /Rijksmuseum : De grafiek van Toorop 80

1970-g Rijksmuseum -

1970-1c 9 nov - 12 dec 1970, Solotentoonstelling in E.J.Van Wisselingh & Co Rokin 78/80 : Johannes Theodorus Toorop - Exposition de quelque tableaux, aquarelles et dessins 42

1973-k Stedelijk museum: “Moderne kunst van toen in het Stedelijk van nu” >19e eeuwse Ned schilderkunst uit eigen collectie 3

1988-c 28-mei-1988, RijksMuseum Vincent van Gogh : “Neo Impressionisten Seurat tot Struyken” 6

1988-k 10 juni – 4 sept 1988, Paleis op de Dam: “Kon. Geschenken - traditie en vernieuwing rond de eeuwwisseling” 1

1989-g 4 maart 1989, Rijksmuseum Vincent van Gogh : "Jan Toorop" 1

1990*-c 16 nov 1990 – 18 febr 1991, Rijksmuseum Vincent v Gogh: “Vincent van Gogh en de moderne kunst: 1890 – 1914” 4

1991-c 1 mrt - 26 mei 1991, Rijksmuseum van Gogh : "Nederlandse Schilderkunst 1880 - 1895" De schilders van Tachtig. 11

1995-g ???????, van Gogh Museum -

2000*-c 22 jan tot 9 april 2000, Rijksprentenkabinet : Rond 1900, Kunst op papier in Nederland 7